02-308-8333
@tourtook.co
แอดเลย! พร้อมบริการ

เกี่ยวกับทัวร์ถูก

เว็บไซต์ทัวร์ถูก ค้นหาทัวร์ถูกอย่างง่ายดาย ในตลาดทัวร์เมืองไทยที่นี่ที่เดียวที่พร้อมลดราคาทัวร์ถูกให้คุณทุกวันครบทุกเส้นทาง เดินทางได้ทั่วโลก มั่นใจกับทีมงานคัดสรรทัวร์ถูกผู้คร่ำหวอดในวงการท่องเที่ยวกว่า 17 ปี มีทุกเส้นทางเราการันตีไม่ให้ใครขายทัวร์ถูกกว่า ที่นี่ที่เดียว แอดไลน์ถามทัวร์ถูก ที่ @TourTook.co วันนี้หรือแชร์ให้เพื่อน ไม่ซื้อวันนี้มีไลน์เก็บไว้ซื้อวันหน้าก็ได้จ้า เปิดถึงเที่ยงคืนทุกวันด้วยนะ

ข้อมูลบริษัท

ทุนจดทะเบียน 199,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาท) ชำระเต็มมูลค่า
ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0105547034583 ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เลขที่ 0105547034583 ออกโดยกรมสรรพากร
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว เลขที่ 11/03799 จากสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เลขที่อนุญาติ 35-3-08383
ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0108614827406 ออกโดยกระทรวงพาณิชย์